Easter Festival [image heavy]

Pegasicorn's picture
I took 107 screenshots.
There aren't 107 in here, though, so relax. It's just over 50. Laughing out loud


Aivilo's picture

Lovely screenshots~ Just

Lovely screenshots~Just in case anyone else was curious, the Dutch text in one of the last screens says:

Quote:
Ik voel iets van de wereldvrede, zoals soms doodsbange soldaten in loopgrachten die kunnen voelen, tussen twee hevige salvo's door: plotse windstilt, het gesjirp van een vogel, het doffe vallen van een kastanje, het geritsel van een damhert in het struikgewas.

Patricia De Martelaere, Nachtboek van een Slapeloze


(Google!) Translated:

Quote:
I feel something of the world, as is sometimes terrified soldiers in trenches that can feel, between two heavy volleys by: sudden wind tilt, the chirping of a bird, the dull fall of a chestnut, the rustle of a deer in the bushes.

Patricia De Martelaere, Book of a Sleepless Night